Image
Start arrow Aktualności arrow Najnowsze arrow Dożynki gminne w Prawiednikach 2009
Image
Dożynki gminne w Prawiednikach 2009
 6 września 2009 roku już po raz piąty odbyły się dożynki w Gminie Głusk. Po 20 latach przerwy ponownie odbyły się w Prawiednikach.
Niedziela powitała wszystkich ładną pogodą – idealną na podziękowanie wszystkim rolnikom za trud ich pracy. Starościną tegorocznych dożynek była Pani Marzena Gęca z Nowin, zaś starostą Pan Tomasz Wójcik – mieszkaniec Prawiednik.
Barwny korowód uformował się przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Prawiednikach, skąd nastąpił przemarsz na boisko szkolne, gdzie przy dźwiękach kapeli z Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk” złożono wieńce dożynkowe. Następnie Starostowie Dożynek przekazali chleb na ręce Wójta Gminy – Jacka Anasiewicza i Przewodniczącego Rady Gminy – Kazimierza Banacha, po czym odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez księdza proboszcza miejscowej parafii Tadeusza Pawlasa. Po Mszy Świętej w intencji rolników i w podziękowaniu za tegoroczne zbiory, Wójt Gminy Jacek Anasiewicz powitał przybyłych gości, a szczególnie rolników. Podziękował im za trud włożony w pracę w swoich gospodarstwach oraz życzył, żeby nigdy i nikomu chleba nie zabrakło. Swoje podziękowania odczytali również: w imieniu Starosty Powiatu Lubelskiego - członek Zarządu Powiatu Pan Robert Wójcik, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Piekarczyk oraz radny powiatowy Pan Waldemar Palusiński. Na dożynkach odbyło się także uroczyste wręczenie Medali Ministra Rolnictwa „Zasłużony dla Rolnictwa”, którego dokonał Prezes KRUS Pan H. Smolarz. Z terenu gminy Głusk zostało odznaczonych 6 rolników: Paweł Stefaniak z Kalinówki, Józef Bolibok z Wilczopola, Andrzej Gorzel z Wilczopola Kolonii, Janusz Błaszczak z Dominowa, Tomasz Wójcik z Prawiednik i Jerzy Jakubusek z Mętowa. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Po części oficjalnej przystąpiono do obrzędu łamania się chlebem wypieczonym z tegorocznych ziaren, który został sprawiedliwie podzielony i rozdany wśród uczestników uroczystości.
Najwięcej emocji dostarczył uczestnikom organizowany corocznie konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Tym razem komisja miała naprawdę trudne zadanie, gdyż każdy wieniec był niezwykle piękny i oryginalny. Po długich obradach komisja konkursowa ustaliła, że I miejsce zajął wieniec z sołectwa Kliny, II miejsce z sołectwa Dominów, natomiast III miejsce ex aequo Prawiedniki i Prawiedniki Kolonia. Wszystkie pozostałe delegacje otrzymały piękne dyplomy i podziękowania.   
Podczas części artystycznej wystąpiła Orkiestra Dęta ze Strzyżewic, Zespół Tańca Ludowego „Mały Głusk” i „Mętowiaczki”, uczniowie szkół z terenu gminy – ZS w Kalinówce, w Mętowie, SP w Prawiednikach oraz kapela ludowa „Prawiedniki”.  Wszystkie prezentowane zespoły dostarczyły swoim odbiorcom wielu przeżyć i niezapomnianych wrażeń. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również loteria fantowa, kiermasz ciast oraz zabawy dla dzieci poprowadzone przez Lokalną Grupę Działania „Kraina wokół Lublina”. Na zakończenie można było potańczyć, do późnych godzin, na zabawie ludowej, gdzie przygrywał zespół „Agnieszka i Ja” oraz DJ Jerry.
Na dożynkach nie zabrakło również darmowej grochówki oraz pysznych potraw na specjalnie przygotowanym wiejskim stole, przez panie gospodynie z Prawiednik i Prawiednik Kolonia.
Wspaniała pogoda, doby humor oraz swojskie jadło dodatkowo przyczyniły się do stworzenia wspaniałej atmosfery radosnego świętowania. Organizatorzy dożynek składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia wspaniałego Gminnego Święta Plonów, a przede wszystkim:
- mieszkańcom sołectw: Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Nowiny,
- Dyrekcji oraz pracownikom Szkoły Podstawowej w Prawiednikach,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Prawiednikach,
- Policji za pilnowanie porządku,
- licznym sponsorom.

Dziękujemy przybyłym Gościom, Mieszkańcom Gminy i wszystkim współuczestniczącym w organizacji dożynek.


thumb_hpim4783.jpg thumb_hpim4808.jpg 
thumb_img_0275.jpg
thumb_hpim4921.jpg
thumb_hpim4933.jpgthumb_hpim5004.jpg
thumb_img_0249.jpgthumb_img_0244.jpg 
thumb_img_0251.jpgthumb_img_0238.jpg
thumb_img_0296.jpgthumb_img_0294.jpg
  
  
  
  
 

 
wstecz   dalej »

Nowe zajęcia w szkołach i przystanki

2014-08-26 19:41:53
Uczniowie z gminy Głusk będą nowym roku szkolnym korzystać z dodatkowych zajęć. Będą się one odbywać we wszystkich "podstawówkach" i gimnazjach, a pieniądze na ten cel samorząd pozyskał z Unii Europejskiej. Podczas sesji, która odbyła się we wtorek 26 sierpnia, radni zatwierdzili do realizacji projekt pod nazwą "Szkoły sukcesu Gminy Głusk".

Całkowita wartość projektu to prawie 870 tysięcy złotych, które prawie w całości będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego. - Unijna dotacja pozwoli m.in. na organizację zajęć z matematyki, języka angielskiego i przedsiębiorczości. Samorząd nie dokłada do tego żadnych pieniędzy. Zapewnia jedynie tak zwany wkład rzeczowy w postaci na przykład sal, w których będą się odbywać lekcje - mówi wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz. Po przyjęciu uchwały przez radnych, samorząd może podpisać w urzędzie marszałkowskim umowę o przekazaniu dofinansowania. Zdaniem wójta Anasiewicza ma to nastąpić jeszcze przed 1 września.

Podczas wtorkowej sesji radni wyznaczyli też miejsca na nowe przystanki, które powstaną przy szkołach w Wilczopolu i Mętowie. Niezbędną infrastrukturę samorząd chce zapewnić najpóźniej na początku przyszłego tygodnia.

Ponadto Rada Gminy Głusk przyjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy jednej z nowych ulic w Ćmiłowie. Właściciele, znajdujących się przy drodze wewnętrznej nieruchomości zaproponowali, by była to ul. Storczykowa, a radni przystali na tę propozycję.


(fot. arch. GZK Głusk)

Trwa renowacja zabytkowej wieży w Dominowie (foto)

2014-08-22 09:05:29
Prace przy renowacji zabytkowej wieży-bramy wjazdowej w Dominowie w gminie Głusk są na półmetku. Po dobudowaniu nowej części obiekt będzie pełnić funkcję świetlicy kulturalno-turystycznej, a większość kosztów tej inwestycji samorząd pokryje z funduszy unijnych. Wieża-brama należy do zespołu dworsko-parkowego Strojnowskich z XIX wieku, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Sama wieża zostanie odrestaurowana, a do niej, w miejscu zrujnowanej niskiej zabudowy, zostanie dobudowana część, w której znajdzie się świetlica wiejska z punktem informacji turystycznej.

Firma, która wygrała przetarg na realizację tego projektu najpierw musiała wykonać niezbędne ekspertyzy i opracować dokumentację projektową, a potem wyburzyć część zabudowy. - Ten etap mamy już za sobą. Trzeci miesiąc trwają prace remontowo-konserwatorskie przy wieży, czyli m.in. wzmacnianiu fundamentów i elewacji oraz dobudowywanie nowej części obiektu - informują autorzy projektu. Oprócz prac budowlanych na nowo ma być też zagospodarowany teren wokół zabudowy, z nowym dojściem i dojazdem, ogrodzeniem, oświetleniem i zielenią.

Pierwsza część robót, związana z renowacją wieży, powinna się zakończy już w listopadzie, ponieważ taki zapis znalazł się w umowie z konserwatorem zabytków, który przekazał na ten cel prawie 15 tysięcy złotych.

Całość będzie kosztować ponad 1 milion 800 tysięcy złotych, z czego 80 procent kosztów kwalifikowanych będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Termin realizacji całego projektu został wyznaczony na koniec kwietnia przyszłego roku.


(fot. UG Głusk)

Świetlica w Klinach w remoncie (foto)

2014-08-20 13:58:44
W Klinach w gminie Głusk trwa modernizacja miejscowej świetlicy wiejskiej. Prace postępują zgodnie z planem i powinny być zakończone w przyszłym miesiącu. Część pieniędzy na ten cel gmina pozyskała z Unii Europejskiej. Remont obejmuje wykonanie izolacji i docieplenia ścian oraz fundamentów w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, a także położenie tynków, wstawienie nowych drzwi, przygotowanie instalacji CO, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej. Unijne wsparcie pozwoli też na wyposażenie obiektu m.in. w stoły, krzesła, telewizor, meble i sprzęt kuchenny.

Wszystko ma być gotowe do 30 września.

Prace będą kosztować około 180 tysięcy złotych, z czego samorząd pokryje mniej niż połowę. Na resztę otrzyma pieniądze z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które pozyskał za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina".

Korzystając z tego samego źródła, kilka tygodni temu gmina urządziła plac zabaw w Dominowie, a w najbliższym czasie zagospodaruje park przy remizie strażackiej w Wilczopolu Kolonii. Będzie w nim plac wypoczynkowy z miejscem pod altanę i na ognisko, chodniki, mini plac zabaw, nowe drzewa i krzewy. Teren zostanie oświetlony. Termin zakończenia robót został wyznaczony na 31 października.


(fot. UG Głusk)

Wakacje z centrum kultury (foto)

2014-07-28 18:00:07
Gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne i bal przebierańców, a także pokazy i warsztaty garncarskie to tylko wybrane atrakcje tegorocznych wakacji, które zorganizowało Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk w Dominowie. Spotkania z dziećmi w wieku od 7 do 11 lat prowadziły wykwalifikowane animatorki oraz instruktorki hula-hop i zumby.

Każdego dnia dla uczestników zajęć przygotowano inne propozycje. Były m.in. spotkania ze strażakami, połączone z pokazami sprzętu, gry i konkursy na "Orliku" i placu zabaw, a także gra terenowa w podchody, której trasa wiodła od szkoły w Mętowie do Urzędu Gminy w Dominowie.

W programie znalazły się również bal przebierańców i warsztaty plastyczne, natomiast największą atrakcją ostatniego dnia była wycieczka do Jadwisina, gdzie odbyły się warsztaty garncarskie.

Dzieci poznały od kulis niełatwy zawód garncarza, zwiedzili jego pracownię oraz własnoręcznie wykonywały na kole wybrane naczynia.

Wakacyjne zajęcia zakończyło wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek na kijach.


(fot. CKiP Gminy Głusk w Dominowie)

Nowe place zabaw

2014-07-23 06:27:21
W Prawiednikach w gminie Głusk rozpoczyna się budowa nowego placu zabaw. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z budżetu gminy i funduszy unijnych. Obiekt powstanie na placu przy budynku miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w sąsiedztwie przedszkola "Tajemniczy Las". Maluchy będą w tym miejscu mieć do dyspozycji m.in.: huśtawki, bujak sprężynowy, a także zestawy zabawowe z wieżą i zjeżdżalnią oraz podestem wspinaczkowym. Wysypany żwirem plac będzie obsiany trawą i ogrodzony, a wokół będą ławki oraz chodniki z kostki brukowej.

Wszystko będzie kosztować niewiele ponad 50 tysięcy złotych, z czego 25 tysięcy Gmina Głusk pozyskała z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina".

W najbliższym czasie podobne obiekty powstaną także przy świetlicy wiejskiej w Majdanie Mętowskim i w sąsiedztwie domu weselnego w Wólce Abramowickiej. W obydwu przypadkach place będą wyposażone w huśtawki, zestaw zabawowy z wieżą, zjeżdżalnią i podestem wspinaczkowym, piaskownicę i drabinki.

Koszt każdego z tych obiektów to około 10 tysięcy złotych, które gmina pokryje z własnego budżetu.


(fot. arch. Stowarzyszenia "Promyczek")

Targowisko w budowie (foto)

2014-07-21 08:18:00
W Dominowie w gminie Głusk trwa budowa nowoczesnego targowiska. Prace są prowadzone zgodnie z planem i termin ich zakończenia nie jest zagrożony. - Z własnych obserwacji i informacji od wykonawcy robót wynika, że około 1/3 robót już jest wykonanych. Jeśli nie zajdą jakieś nieprzewidziane okoliczności targowisko powinno być gotowe do końca maja przyszłego roku - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz.

Inwestycja jest realizowana w ramach rządowego programu "Mój rynek", który zakłada, że w przyszłości rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty w komfortowych, higienicznych warunkach, a ich klienci kupować świeżą i tańszą żywność bezpośrednio od producenta.

Targ powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie nowego centrum gminy w Dominowie. Na utwardzonym placu będą zadaszone stoiska i kioski do prowadzenia handlu. Powstaną także drogi dojazdowe i chodniki. Targowisko będzie wyposażone w sieć kanalizacyjną, wodociągową i energetyczną oraz w urządzenia sanitarne.

Wszystko będzie kosztować ponad 1,5 miliona złotych, z czego 75 procent kosztów kwalifikowanych gmina pokryje z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W całym kraju ma powstać około 300 takich obiektów w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców. Nowe targowiska są dzielone na sekcje, a co najmniej połowę terenu muszą zajmować produkty rolno-spożywcze.


(fot. UG Głusk)

Rozbudowa centrum gminy w Dominowie

2014-07-17 16:42:16
Nowe centrum Gminy Głusk w Dominowie rozbudowuje się. W budynku administracyjno-biurowym swoje siedziby mają m.in. urząd gminy, centrum kultury i biblioteka, a w pobliżu jest plac zabaw i "Orlik". Na kolejnych działkach już powstają nowe obiekty, a jeszcze w tym miesiącu władze gminy chcą zaoferować potencjalnym inwestorom nowe tereny.

- Do sprzedania mamy w sumie siedem działek o powierzchni od 9 do 25 arów, które w planie zagospodarowania są przeznaczone na budynki mieszkalno-usługowe w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej - mówi wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz. Wszystkie nieruchomości są niezabudowane, położone przy drodze gminnej w odległości około 600 metrów od trasy wojewódzkiej. W pasie drogowym oddalonym o 100 metrów jest wodociąg, gazociąg oraz kanalizacyjna sanitarna i deszczowa.

Ustany przetarg na sprzedaż tych działek odbędzie się 30 lipca, natomiast szczegółowe warunki udziału w tym postępowaniu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.ugglusk.bip.lubelskie.pl.

Wójt Anasiewicz przypomina, że w Dominowie trwa budowa gminnego targowiska w ramach rządowego programu "Mój Rynek", a także dwóch budynków usługowo-mieszkalnych. Podobny obiekt z lokalami usługowymi na dolnej kondygnacji i mieszkaniami na dwóch górnych chce budować developer, który już ma dokumentację inwestycji i w najbliższym czasie ma rozpocząć jej realizację.


(fot. UG Głusk)

K. Archimowicz w centrum kultury

2014-07-16 19:02:34
Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk w Dominowie zaprasza na spotkanie z pisarką Katarzyną Archimowicz. Odbędzie się ono w czwartek 17 lipca o 17.00 w sali widowiskowej CKiP i będzie połączone z promocją książki pod tytułem "Miłość w Burzanach". Chociaż jest to pierwsza powieść tej autorki ma bardzo dobre opinie wśród czytelników. Ich zdaniem książka jest przesycona emocjami, miłością, namiętnością, erotycznym napięciem i spełnieniem, a także odrobiną magii.

Mieszkająca w Chełmie Katarzyna Archimowicz ukończyła matematykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest nauczycielką w szkole podstawowej i gimnazjum oraz doradcą zawodowym. W wolnych chwilach zajmuje się haftem wielkoformatowym, a także czyta, najchętniej reportaże i powieści historyczno-obyczajowe.

O pisaniu, czytaniu, haftowaniu i innych pasjach będzie można z nią porozmawiać podczas czwartkowego spotkania w Dominowie.

Jubileusz ZTL "Mały Głusk" (foto)

2014-07-10 21:39:23
Zespół Tańca Ludowego "Mały Głusk" skończył 30 lat. Obchody jubileuszu odbyły się w niedzielę 6 lipca. Świętowanie zainaugurowała msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła, po której uczestnicy uroczystości przeszli w tanecznym korowodzie na plac przy ul. Głuskiej w Lublinie, gdzie dzięki uprzejmości firmy "Omega" ustawiono plenerową estradę o powierzchni prawie 100 metrów kwadratowych. To w tym miejscu odbył się jubileuszowy koncert, w którym wystąpiło prawie 120 byłych i obecnych członków zespołu. W programie znalazły się m.in. polskie tańce narodowe - polonez, kujawiak, oberek i krakowiak, regionalne tańce rzeszowskie, a także widowisko obrzędowe. Były tez popisy miejscowej kapeli, a na koniec artyści wykonali wspólnie utwór "Tanecznym krokiem idziemy zgodnie", który dla zespołu skomponował Jan Ożóg.

Wśród gości niedzielnej uroczystości byli przedstawiciele Gminy Głusk z wójtem Jackiem Anasiewiczem, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin Michał Karapuda, a także radni miasta, gminy i dzielnicy Głusk, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i delegacje zespołów folklorystycznych, z którymi współpracuje ZTL "Mały Głusk" oraz wiele innych osób wspierających jego działalność.

Obecnie zespół liczy 80 osób w wieku od 5 do 24 lat. Nabory chętnych odbywają się co dwa lata i są wśród kandydatów na tancerzy bardzo popularne. - Zdarza się, że na początku mamy nawet około 100 chętnych, ale po pierwszych zajęciach zostaje około 20 - 30 osób. Nauka tańca to naprawdę trudne wyzwanie, któremu nie wszyscy są w stanie sprostać. Myli się ten kto uważa, że wystarczy się zgłosić, by za chwilę włożyć ludowy strój i pięknie tańczyć. To są tygodnie żmudnych ćwiczeń, które przynoszą efekty tylko w połączeniu z wytrwałością i dyscypliną oraz wsparciem rodziców - mówi Urszula Obara, która jest założycielką i choreografem grupy, a od 16 lat także dyrektorem Stowarzyszenia ZTL "Mały Głusk".

Zespół powstał w 1983 roku i w swojej historii miał trudne momenty, gdy jego przyszłość stała pod znakiem zapytania. - Był taki czas, że grupa miała być zlikwidowana, ale wówczas przygarnął nas proboszcz naszej parafii, który udostępnił pomieszczenia na biuro i garderobę, a zajęcia taneczne odbywają się Zespole Szkół nr 9. Działamy na pograniczu i dzięki wsparciu miasta Lublin i gminy Głusk, ale na zajęcia przyjeżdżają tancerze z różnych miejscowości w promieniu nawet do 50 kilometrów - dodaje Urszula Obara.

Od wielu lat ZTL "Mały Głusk" jest członkiem Europejsko-Kulturalnej Organizacji Folklorystycznej z siedzibą w Strasburgu i Międzynarodowej Organizacji Folklorystycznej z siedzibą w Wiedniu. - Członkostwo w tych organizacjach daje nam nie tylko okazję do wymiany doświadczeń z zagranicznymi grupami ludowymi, ale przede wszystkim możliwość prezentowania polskiej kultury w różnych częściach świata. Szacujemy, że na swoim koncie mamy około 1140 koncertów niemalże we wszystkich krajach w Europie i kilku innych kontynentach - ocenia Urszula Obara.

Jej zdaniem najbardziej prestiżowy był udział tancerzy z Głuska w Światowym Festiwalu Zespołów Tańca Ludowego, który kilka lat temu odbył się w tureckim mieście Antalya. Spośród około 60 grup z całego świata ZTL "Mały Głusk" otrzymał tam wyróżnienie specjalne.


(fot. UG Głusk)

Odbiór śmieci nieco inaczej

2014-07-04 17:28:26
Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w gminie Głusk będzie odbierać inna firma niż dotychczas. W piątek 4 lipca wójt Jacek Anasiewicz podpisał umowę z firmą "Ekoland" w Kraśniku. Będzie ona obowiązywać do końca czerwca 2017 roku. W związku z tym, że pierwszy odbiór śmieci przez nową firmę jest planowany na koniec miesiąca, w lipcu wykonaniem usługi zajmie się jednorazowo ZTK Grzegorz Kosior. Będzie to dodatkowy termin odbioru odpadów zarówno z pojemników, jak i z worków, za który mieszkańcy nie będą dodatkowo płacić.

Jeszcze w tym miesiącu firma "Ekoland" ma dostarczyć za pośrednictwem poczty, oznakowane worki na frakcję suchą oraz harmonogram odbioru śmieci na najbliższe 6 miesięcy, a pod koniec lipca odebrać wszystkie nieczystości, bez względu na to czy są zgromadzone w workach oznakowanych czy nie.

Wójt Jacek Anasiewicz ma nadzieję, że takie rozwiązanie spełni oczekiwania mieszkańców. Jednocześnie przeprasza za utrudnienia i apeluje o wyrozumiałość.

Od sierpnia odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał raz w miesiącu według terminów określonych w harmonogramie.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy na wakacje został wyznaczony także dodatkowy termin odbioru śmieci w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w Wilczopolu-Kolonii. Do 30 września PSZOK będzie czynny nie jeden, a dwa razy w miesiącu, w pierwszy piątek miesiąca od 10.00 do 18. i w trzecią sobotę miesiąca między 9.00 a 14.00.

Szczegółowe informacje w tej sprawie, włącznie z harmonogramem odbioru odpadów można znaleźć na stronie: www.glusk.eurzad.eu.


(fot. sxc.hu)
 
Start
Księga Gości
Monitor Polski
Dziennki Ustaw
Imieniny
29 Sierpnia 2014
Piątek
Imieniny obchodzą:
Flora, Jan, Racibor,
Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Mapa gminy Głusk
 thumb_mapa1.jpg

Nowe Centrum Gminy
logo_1.jpg
Podłączenia Kanalizacyjne

koparka.jpgProcedura podłączenia do sieci kanalizacyjnej we własnym zakresie

Wybory
ankieta-190x142.jpg
BIP

bip-logo.gif

Archiwalny BIP

Centrum Kultury i Promocji Gminy
logo ckip.jpg
Jak dojechać do Nowej Siedziby
mapa dojazdowa.jpg
Gmina Głusk w Mediach
filmy.jpg
Rodzina 3+
duza rodzina.png
Gazetka Gminna
glusk_gazetka_nr 22 czerwiec 2014-page1.png
IAS LUBELSKIE

ias_logo2.png

Informacyjna Agencja Samorządowa

GZK Głusk
logo_gzk.png
Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu
logo1.jpg
INFORMACJA

solar_1.jpg

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych

Turystyka
button.jpg
Ankieta
kedit_maly.png 
Położenie

mapa-main.gif

NFOŚiGW

logo_kolor_z_nazwa_duze.jpg


WFOŚ
indeks.jpg