Image
Start arrow Aktualności arrow Najnowsze arrow Dożynki gminne w Prawiednikach 2009
Image
Dożynki gminne w Prawiednikach 2009
 6 września 2009 roku już po raz piąty odbyły się dożynki w Gminie Głusk. Po 20 latach przerwy ponownie odbyły się w Prawiednikach.
Niedziela powitała wszystkich ładną pogodą – idealną na podziękowanie wszystkim rolnikom za trud ich pracy. Starościną tegorocznych dożynek była Pani Marzena Gęca z Nowin, zaś starostą Pan Tomasz Wójcik – mieszkaniec Prawiednik.
Barwny korowód uformował się przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Prawiednikach, skąd nastąpił przemarsz na boisko szkolne, gdzie przy dźwiękach kapeli z Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk” złożono wieńce dożynkowe. Następnie Starostowie Dożynek przekazali chleb na ręce Wójta Gminy – Jacka Anasiewicza i Przewodniczącego Rady Gminy – Kazimierza Banacha, po czym odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez księdza proboszcza miejscowej parafii Tadeusza Pawlasa. Po Mszy Świętej w intencji rolników i w podziękowaniu za tegoroczne zbiory, Wójt Gminy Jacek Anasiewicz powitał przybyłych gości, a szczególnie rolników. Podziękował im za trud włożony w pracę w swoich gospodarstwach oraz życzył, żeby nigdy i nikomu chleba nie zabrakło. Swoje podziękowania odczytali również: w imieniu Starosty Powiatu Lubelskiego - członek Zarządu Powiatu Pan Robert Wójcik, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Piekarczyk oraz radny powiatowy Pan Waldemar Palusiński. Na dożynkach odbyło się także uroczyste wręczenie Medali Ministra Rolnictwa „Zasłużony dla Rolnictwa”, którego dokonał Prezes KRUS Pan H. Smolarz. Z terenu gminy Głusk zostało odznaczonych 6 rolników: Paweł Stefaniak z Kalinówki, Józef Bolibok z Wilczopola, Andrzej Gorzel z Wilczopola Kolonii, Janusz Błaszczak z Dominowa, Tomasz Wójcik z Prawiednik i Jerzy Jakubusek z Mętowa. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Po części oficjalnej przystąpiono do obrzędu łamania się chlebem wypieczonym z tegorocznych ziaren, który został sprawiedliwie podzielony i rozdany wśród uczestników uroczystości.
Najwięcej emocji dostarczył uczestnikom organizowany corocznie konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Tym razem komisja miała naprawdę trudne zadanie, gdyż każdy wieniec był niezwykle piękny i oryginalny. Po długich obradach komisja konkursowa ustaliła, że I miejsce zajął wieniec z sołectwa Kliny, II miejsce z sołectwa Dominów, natomiast III miejsce ex aequo Prawiedniki i Prawiedniki Kolonia. Wszystkie pozostałe delegacje otrzymały piękne dyplomy i podziękowania.   
Podczas części artystycznej wystąpiła Orkiestra Dęta ze Strzyżewic, Zespół Tańca Ludowego „Mały Głusk” i „Mętowiaczki”, uczniowie szkół z terenu gminy – ZS w Kalinówce, w Mętowie, SP w Prawiednikach oraz kapela ludowa „Prawiedniki”.  Wszystkie prezentowane zespoły dostarczyły swoim odbiorcom wielu przeżyć i niezapomnianych wrażeń. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również loteria fantowa, kiermasz ciast oraz zabawy dla dzieci poprowadzone przez Lokalną Grupę Działania „Kraina wokół Lublina”. Na zakończenie można było potańczyć, do późnych godzin, na zabawie ludowej, gdzie przygrywał zespół „Agnieszka i Ja” oraz DJ Jerry.
Na dożynkach nie zabrakło również darmowej grochówki oraz pysznych potraw na specjalnie przygotowanym wiejskim stole, przez panie gospodynie z Prawiednik i Prawiednik Kolonia.
Wspaniała pogoda, doby humor oraz swojskie jadło dodatkowo przyczyniły się do stworzenia wspaniałej atmosfery radosnego świętowania. Organizatorzy dożynek składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia wspaniałego Gminnego Święta Plonów, a przede wszystkim:
- mieszkańcom sołectw: Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Nowiny,
- Dyrekcji oraz pracownikom Szkoły Podstawowej w Prawiednikach,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Prawiednikach,
- Policji za pilnowanie porządku,
- licznym sponsorom.

Dziękujemy przybyłym Gościom, Mieszkańcom Gminy i wszystkim współuczestniczącym w organizacji dożynek.


thumb_hpim4783.jpg thumb_hpim4808.jpg 
thumb_img_0275.jpg
thumb_hpim4921.jpg
thumb_hpim4933.jpgthumb_hpim5004.jpg
thumb_img_0249.jpgthumb_img_0244.jpg 
thumb_img_0251.jpgthumb_img_0238.jpg
thumb_img_0296.jpgthumb_img_0294.jpg
  
  
  
  
 

 
wstecz   dalej »

Radni o planie zagospodarowania i nowych drogach

2014-09-18 16:20:21
Mieszkańcy Mętowa w gminie Głusk będą mieć łatwiejszy dojazd do swoich zabudowań. Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 18 września radni zmienili plan zagospodarowania przestrzennego, by w ten sposób umożliwić w przyszłości budowę drogi. - O wprowadzenie tych zmian postulowali sami mieszkańcy, którzy teraz jeszcze jakoś sobie radzą, korzystając m.in. z dróg prywatnych. Zdecydowanie gorsza sytuacja z dojazdem jest zimą oraz jesienią i wiosną, gdy jest bardzo mokro i grząsko. Zmiana planu umożliwi dojazd do nowych zabudowań od strony pól, ale na decyzje w sprawie samej budowy drogi trzeba jeszcze poczekać - mówi wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz.

Podczas czwartkowej sesji radni zgodzili się też na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na przygotowanie dokumentacji przebudowy drogi w Abramowicach Prywatnych, która jest przedłużeniem ul. Zorza w Lublinie. - Powiat chce zrealizować tę inwestycję w przyszłym roku, korzystając ze środków unijnych. Gmina przekaże na opracowanie dokumentacji 70 tysięcy złotych - dodaje wójt Anasiewicz.

Zgodnie z sugestiami mieszkańców Kalinówki radni zgodzili się na nadanie nazwy jednej z dróg wewnętrznych. Po uprawomocnieniu się tej decyzji będzie to ul. Platanowa.


(fot. arch. GZK Głusk)

Stypendystka w Mętowa

2014-09-10 20:12:53
400 uczniów z całego województwa, w tym gimnazjalistka z Zespołu Szkół z Mętowa w gminie Głusk, skorzystało z pomocy w rozwijaniu swoich umiejętności. W środę 10 września w Lublinie odbyło się podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu pod nazwą "Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013 - 2015".

Podczas środowej konferencji z udziałem wicemarszałka Krzysztofa Grabczuka, młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, która w minionym roku szkolnym korzystała ze wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, odebrała gratulacje, dyplomy i nagrody książkowe. Wśród wyróżnionych była Beata Wadowska z drugiej klasy Gimnazjum im. Jana Pawła II Zespołu Szkół z Mętowa.

Każdy ze stypendystów miał swojego opiekuna merytorycznego, który dla swojego ucznia przygotowywał indywidualny program rozwoju.

Plan był realizowany w roku, w którym uczeń otrzymywał stypendium, a obejmował m.in. udział w konkursach, dodatkowe zadania i inne zajęcia rozwijające zdolności. Beatą Wadowską, osiągającą bardzo dobre wyniki szczególnie z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, opiekowała się nauczycielka chemii Magdalena Małek.

Wnioski o stypendia na obecny rok szkolny są przyjmowane do 16 września.

"Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Jego celem jest promowanie umiejętności i rozwijanie kompetencji uczniów szczególnie uzdolnionych, których niekorzystna sytuacja materialna jest barierą w rozwoju edukacyjnym. Każda z takich osób może liczyć na stypendium w wysokości 4 tysięcy złotych w ciągu całego roku szkolnego, czyli 400 złotych miesięcznie.


(fot. ZS w Mętowie)

Nowoczesne nauczanie w Kalinówce

2014-09-10 06:35:22
Zespół Szkół w Kalinówce w gminie Głusk zrealizuje w tym roku szkolnym trzy projekty, dzięki którym uczniowie będą mieć ciekawsze zajęcia, a placówka otrzyma nowoczesny sprzęt do prowadzenia lekcji. To efekt współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, która w województwie lubelskim obejmie zaledwie kilka szkół.

W ramach projektów "Im wcześniej tym lepiej" oraz "Innowacyjna Szkoła - Szkołą Przyszłości" uczniowie klas pierwszych i ich nauczyciele będą mieć do dyspozycji tablety. Prowadzący zajęcia otrzymają też scenariusze lekcji, karty pracy, animacje i pełne oprogramowanie. W sumie placówka w Kalinówce wzbogaci się o ponad 50 tabletów dla wszystkich pierwszaków i nauczycieli. Ponadto w jednej z klas zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego.

W trzecim projekcie pod nazwą "Innowacyjny Program Nauczania Wczesnoszkolnego - Zaczarowany Ołówek", wezmą udział dzieci w wieku 6 i 7 lat, które otrzymają tablicę interaktywną. - Będzie to już kolejne takie urządzenie w naszej szkole. Biorąc udział w innych programach mamy już do dyspozycji 6 tablic, które są używane w starszych klasach, natomiast teraz otrzymamy kolejną, tym razem dla najmłodszych - mówi dyrektor ZS w Kalinówce Małgorzata Guellard.
---
Część urządzeń już dotarła do szkoły, pozostałe mają być dostarczone jeszcze w tym miesiącu.

Ponadto w tym roku szkolnym uczniowie klas III - VI szkoły podstawowej i gimnazjaliści skorzystają z bezpłatnych zajęć w ramach projektu "Szkoły sukcesu Gminy Głusk", które będą organizowane także w zespołach szkół w Mętowie i Wilczopolu oraz w Szkole Podstawowej w Prawiednikach. Dodatkowe lekcje są przeznaczone zarówno dla uczniów, którzy mają problemy z nauką, jak też dzieci szczególnie uzdolnionych. Do czerwca przyszłego roku będą uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęciach sportowych, teatralno-muzycznych i logopedycznych oraz z gimnastyki korekcyjnej. Będą się one odbywać po obowiązkowych godzinach lekcyjnych.


(fot. arch. ZS w Kalinówce)

Jubileuszowe "Święto Chleba" (foto)

2014-09-08 14:13:40
Reprezentacja Głuszczyzny przygotowała na tegoroczne Dożynki Gminy Głusk najładniejszy wieniec. Drugą nagrodę jury przyznało mieszkańcom Majdanu Mętowskiego, a na trzecią - Ćmiłowa. Ogłoszenie wyników konkursu, w którym wzięło udział w sumie 18 propozycji, odbyło się podczas święta plonów w niedzielę 7 września w Dominowie. Nawiązując do hasła obchodów, czyli "Święta Chleba", razem z wieńcami jurorzy oceniali także chleby, upieczone z tegorocznych zbóż przez delegacje poszczególnych miejscowości.

Dożynki Gminy Głusk po raz drugi odbyły się w nowym centrum gminy w Dominowie. Wśród gości tegorocznej uroczystości byli poseł Jan Łopata, starosta lubelski Paweł Pikula i sekretarz Artur Walasek, który reprezentował marszałka województwa lubelskiego.

"Święto Chleba" rozpoczęła dziękczynna msza święta na placu przed urzędem gminy pod przewodnictwem biskupa Stanisława Wielgusa. Po eucharystii mieszkańców i zaproszonych gości powitał gospodarz gminy wójt Jacek Anasiewicz, który razem z przewodniczącym Rady Gminy Kazimierzem Banachem odebrał od starostów dożynkowych tradycyjny bochen chleba z tegorocznych zbóż. W tym roku funkcje starostów pełnili Agnieszka Dąbek z Wilczopola i Tomasz Suraj z Mętowa.

Niedzielna uroczystość była też okazją do wręczenia odznaczeń wyróżniającym się rolnikom.
W tym roku minister rolnictwa uhonorował odznaką "Zasłużony dla rolnictwa" Marię Studzińską i Mariana Boliboka z Wilczopola-Kolonii, Grzegorza Zdunka z Kalinówki i Grzegorza Stefaniaka z Kazimierzówki. Ponadto przedstawiciele 13 firm, najdłużej działających w gminie Głusk, otrzymali wyróżnienia za wkład w rozwój gospodarki oraz szerzenie idei przedsiębiorczości w środowisku lokalnym.

W części artystycznej dożynek na plenerowej scenie zaprezentowali się: Zespół Tańca Ludowego Mały Głusk, dzieci z Zespołu Szkół w Kalinówce i Mętowie, cheerleaderki ze Szkoły Podstawowej w Prawiednikach, członkowie Ogniska Muzycznego w Wilczopolu i kapela ludowa z Prawiednik oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Henryczki" z Bychawy".

Ogromną popularnością wśród najmłodszych uczestników święta plonów cieszyły się zabawy w kąciku animacyjnym, a wśród wszystkich gości - wiejski stół z regionalnymi frykasami, które w tym roku przygotowały sołectwa Ćmiłów, Głuszczyzna i Mętów.

Duże zainteresowanie towarzyszyły również pokazom motocyklistów z klubu "Riders of Ipa Lublin i Przyjaciele".

Ciekawym pomysłem okazał się także pokaz wypieku chleba i cebularza lubelskiego oraz produktów cukierniczych, w wykonaniu piekarni "Pola" ze Stasina w gminie Wojciechów. Uczestnicy dożynek mogli m.in. poznać recepturę tradycyjnego chleba, wytwarzanego na naturalnym kwasie z mąki żytniej, powąchać zaczątek kwasu chlebowego oraz dowiedzieć się jak wybrać dobry chleb w sklepie. Na koniec wszyscy uczestnicy pokazu mogli spróbować wypieczonego na miejscu chleba z różnymi dodatkami, na przykład ze smalcem, świeżym twarożkiem czy kiszonym ogórkiem.

Tegoroczne Dożynki Gminy Głusk zakończył występ Roberta Rozmusa i wieczorna dyskoteka.


(fot. CKiP Gminy Głusk w Dominowie)

Święto Chleba na jubileuszowych dożynkach

2014-09-02 06:38:42
Nie tylko wieńce wezmą udział w tegorocznym konkursie na Dożynkach Gminy Głusk. Jego uczestnicy przygotowują także bochenki chlebów, które również będą oceniane podczas święta plonów, zaplanowanego na najbliższą niedzielę 7 września w Dominowie. Będą to 10. Dożynki Gminy Głusk. Po raz drugi miejscem uroczystości będzie nowe centrum gminy w Dominowie.

"Święto Chleba", bo takie jest hasło tegorocznego święta plonów, rozpocznie dziękczynna msza święta, którą na placu przed urzędem odprawi biskup Stanisław Wielgus. Po eucharystii mieszkańców i zaproszonych gości powita gospodarz gminy wójt Jacek Anasiewicz, który odbierze tradycyjny bochen chleba z tegorocznych zbóż od starostów dożynkowych. W tym roku funkcje te będą pełnić Agnieszka Dąbek z Wilczopola i Tomasz Suraj z Mętowa.

Część artystyczna dożynek, która rozpocznie się o 14.15, to zgodnie ze zwyczajem przede wszystkim okazja do prezentacji twórczości lokalnych artystów. W tym roku na plenerowej scenie wystąpią Zespół Tańca Ludowego Mały Głusk, dzieci z Zespołu Szkół w Kalinówce i Mętowie, cheerleaderki ze Szkoły Podstawowej w Prawiednikach, członkowie Ogniska Muzycznego w Wilczopolu i kapela ludowa z Prawiednik oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Henryczki" z Bychawy".

Najmłodsi uczestnicy festynu będą mogli pobawić się w kąciku animacyjnym i na dmuchanych zjeżdżalniach, natomiast wszystkich gości organizatorzy zapraszają na grochówkę i do wiejskiego stołu.

Wieczorem dożynkową publiczność będzie bawić Robert Rozmus, a święto plonów w Dominowie zakończy dyskoteka, którą poprowadzi DJ Hiszpan.


(fot. arch. UG Głusk)

Dodatkowe zajęcia dla uczniów

2014-08-31 14:33:37
Prawie 680 uczniów szkół, prowadzonych przez Gminę Głusk, skorzysta z bezpłatnych zajęć wyrównawczych i rozwijających ich zdolności. Dodatkowe lekcje, organizowane dzięki środkom z Unii Europejskiej, rozpoczną się we wrześniu a zakończą w czerwcu przyszłego roku. Zajęcia będą się odbywać w zespołach szkół, czyli "podstawówkach" i gimnazjach w Kalinówce, Mętowie i Wilczopolu oraz w Szkole Podstawowej w Prawiednikach. Wezmą w nich udział zarówno uczniowie, którzy mają problemy z nauką, jak również dzieci szczególnie uzdolnione. W ramach projektu zostaną zorganizowane lekcje z języka angielskiego i niemieckiego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęcia sportowe, teatralno-muzyczne i logopedyczne oraz z gimnastyki korekcyjnej.

Unijne środki zostaną przeznaczone nie tylko na organizację dodatkowych lekcji, ale również na zakup pomocy dydaktycznych. Zajęcia będą się odbywać przed lub po tradycyjnych lekcjach, a poprowadzą je nauczyciele, którzy zostaną wybrani w przetargach.

Realizacja projektu pod nazwą "Szkoły sukcesu Gminy Głusk" będzie kosztować prawie 870 tysięcy złotych, które prawie w całości będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Głusk ma zapewnić jedynie tak zwany wkład rzeczowy w postaci na przykład sal, w których będą się odbywać lekcje.


(fot. arch. UG Głusk)

Boisko w Prawiednikach w budowie (foto)

2014-08-30 13:22:17
Przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach powstaje nowe boisko wielofunkcyjne. To ostatnia placówka oświatowa w gminie Głusk, która do tej pory nie miała takiego obiektu. Prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem i mają się zakończyć w przyszłym tygodniu.

Boisko o wymiarach 18 x 31 metrów z nawierzchnią poliuretanową będzie przystosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego, piłkę ręczną i piłkę nożną. Cały teren będzie ogrodzony i oświetlony oraz objęty systemem monitoringu.

Budowa będzie kosztować około 245 tysięcy złotych, z czego 1/3 będzie pochodzić z dotacji, którą samorząd pozyskał z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Oficjalne przekazanie do użytku nowego obiektu w Prawiednikach jest planowane na drugą połowę września.(fot. UG Głusk)

Nowe zajęcia w szkołach i przystanki

2014-08-26 19:41:53
Uczniowie z gminy Głusk będą nowym roku szkolnym korzystać z dodatkowych zajęć. Będą się one odbywać we wszystkich "podstawówkach" i gimnazjach, a pieniądze na ten cel samorząd pozyskał z Unii Europejskiej. Podczas sesji, która odbyła się we wtorek 26 sierpnia, radni zatwierdzili do realizacji projekt pod nazwą "Szkoły sukcesu Gminy Głusk".

Całkowita wartość projektu to prawie 870 tysięcy złotych, które prawie w całości będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego. - Unijna dotacja pozwoli m.in. na organizację zajęć z matematyki, języka angielskiego i przedsiębiorczości. Samorząd nie dokłada do tego żadnych pieniędzy. Zapewnia jedynie tak zwany wkład rzeczowy w postaci na przykład sal, w których będą się odbywać lekcje - mówi wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz. Po przyjęciu uchwały przez radnych, samorząd może podpisać w urzędzie marszałkowskim umowę o przekazaniu dofinansowania. Zdaniem wójta Anasiewicza ma to nastąpić jeszcze przed 1 września.

Podczas wtorkowej sesji radni wyznaczyli też miejsca na nowe przystanki, które powstaną przy szkołach w Wilczopolu i Mętowie. Niezbędną infrastrukturę samorząd chce zapewnić najpóźniej na początku przyszłego tygodnia.

Ponadto Rada Gminy Głusk przyjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy jednej z nowych ulic w Ćmiłowie. Właściciele, znajdujących się przy drodze wewnętrznej nieruchomości zaproponowali, by była to ul. Storczykowa, a radni przystali na tę propozycję.


(fot. arch. GZK Głusk)

Trwa renowacja zabytkowej wieży w Dominowie (foto)

2014-08-22 09:05:29
Prace przy renowacji zabytkowej wieży-bramy wjazdowej w Dominowie w gminie Głusk są na półmetku. Po dobudowaniu nowej części obiekt będzie pełnić funkcję świetlicy kulturalno-turystycznej, a większość kosztów tej inwestycji samorząd pokryje z funduszy unijnych. Wieża-brama należy do zespołu dworsko-parkowego Strojnowskich z XIX wieku, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Sama wieża zostanie odrestaurowana, a do niej, w miejscu zrujnowanej niskiej zabudowy, zostanie dobudowana część, w której znajdzie się świetlica wiejska z punktem informacji turystycznej.

Firma, która wygrała przetarg na realizację tego projektu najpierw musiała wykonać niezbędne ekspertyzy i opracować dokumentację projektową, a potem wyburzyć część zabudowy. - Ten etap mamy już za sobą. Trzeci miesiąc trwają prace remontowo-konserwatorskie przy wieży, czyli m.in. wzmacnianiu fundamentów i elewacji oraz dobudowywanie nowej części obiektu - informują autorzy projektu. Oprócz prac budowlanych na nowo ma być też zagospodarowany teren wokół zabudowy, z nowym dojściem i dojazdem, ogrodzeniem, oświetleniem i zielenią.

Pierwsza część robót, związana z renowacją wieży, powinna się zakończy już w listopadzie, ponieważ taki zapis znalazł się w umowie z konserwatorem zabytków, który przekazał na ten cel prawie 15 tysięcy złotych.

Całość będzie kosztować ponad 1 milion 800 tysięcy złotych, z czego 80 procent kosztów kwalifikowanych będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Termin realizacji całego projektu został wyznaczony na koniec kwietnia przyszłego roku.


(fot. UG Głusk)

Świetlica w Klinach w remoncie (foto)

2014-08-20 13:58:44
W Klinach w gminie Głusk trwa modernizacja miejscowej świetlicy wiejskiej. Prace postępują zgodnie z planem i powinny być zakończone w przyszłym miesiącu. Część pieniędzy na ten cel gmina pozyskała z Unii Europejskiej. Remont obejmuje wykonanie izolacji i docieplenia ścian oraz fundamentów w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, a także położenie tynków, wstawienie nowych drzwi, przygotowanie instalacji CO, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej. Unijne wsparcie pozwoli też na wyposażenie obiektu m.in. w stoły, krzesła, telewizor, meble i sprzęt kuchenny.

Wszystko ma być gotowe do 30 września.

Prace będą kosztować około 180 tysięcy złotych, z czego samorząd pokryje mniej niż połowę. Na resztę otrzyma pieniądze z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które pozyskał za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina".

Korzystając z tego samego źródła, kilka tygodni temu gmina urządziła plac zabaw w Dominowie, a w najbliższym czasie zagospodaruje park przy remizie strażackiej w Wilczopolu Kolonii. Będzie w nim plac wypoczynkowy z miejscem pod altanę i na ognisko, chodniki, mini plac zabaw, nowe drzewa i krzewy. Teren zostanie oświetlony. Termin zakończenia robót został wyznaczony na 31 października.


(fot. UG Głusk)
 
Start
Księga Gości
Monitor Polski
Dziennki Ustaw
Imieniny
21 Września 2014
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Bożeciech,
Bożydar, Hipolit,
Hipolita, Ifigenia,
Jonasz, Laurenty,
Mateusz, Mira
Do końca roku zostało 102 dni.
Mapa gminy Głusk
 thumb_mapa1.jpg

Nowe Centrum Gminy
logo_1.jpg
Podłączenia Kanalizacyjne

koparka.jpgProcedura podłączenia do sieci kanalizacyjnej we własnym zakresie

Wybory
ankieta-190x142.jpg
BIP

bip-logo.gif

Archiwalny BIP

Centrum Kultury i Promocji Gminy
logo ckip.jpg
Jak dojechać do Nowej Siedziby
mapa dojazdowa.jpg
Gmina Głusk w Mediach
filmy.jpg
Rodzina 3+
duza rodzina.png
Regionalna Karta Duzej Rodziny
karta01.jpg
Gazetka Gminna
glusk_gazetka_nr 22 czerwiec 2014-page1.png
IAS LUBELSKIE

ias_logo2.png

Informacyjna Agencja Samorządowa

GZK Głusk
logo_gzk.png
Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu
logo1.jpg
INFORMACJA

solar_1.jpg

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych

Turystyka
button.jpg
Ankieta
kedit_maly.png 
Położenie

mapa-main.gif

NFOŚiGW

logo_kolor_z_nazwa_duze.jpg


WFOŚ
indeks.jpg