Image
Start
Image
Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Głusk z dnia 5 września 2014 roku.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXV/167/12 Rady Gminy Głusk zdnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Głusk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r. poz.3898), zmienioną uchwałą Nr XLIV/315/14 Rady Gminy Głusk z dnia 24 kwietnia 2014 r. (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz.2036) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16listopada 2014 r.

Do Pobrania

 informator kdr3+-page0001.jpg

 

Kandydaci zarejestrowani

2014-10-21 06:40:32
Troje kandydatów będzie się ubiegać o stanowisko wójta gminy Głusk w najbliższych wyborach samorządowych, natomiast o 15 miejsc w Radzie Gminy będzie walczyć 48 osób. O reelekcję będzie się starać obecny wójt Jacek Anasiewicz, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Gmina", a jego kontrkandydatami będą: Adam Lipert, startujący z własnego komitetu wyborczego oraz Romana Michałkiewicz-Romaniuk z KWW "Jesteśmy dla Ciebie".

Kandydatów na radnych zgłosiło 9 komitetów wyborczych. Najwięcej, bo 15 osób, będzie reprezentować KWW Adama Liperta, 13 KWW "Wspólna Gmina", 9 osób to przedstawiciele komitetu "Jesteśmy dla Ciebie", 4 kandydatów wystawił komitet "Nowoczesna Gmina", po 2 komitety "Nasz Dominów" i "Razem dla Rozwoju", a po jednym reprezentancie mają komitet wybrczy Platformy Obywatelskiej RP, KWW Gorzel Stanisław i KWW Emilia Potręć.

Na ponad 9 tysięcy 300 mieszkańców gminy Głusk uprawnionych do głosowania jest prawie 7 tysięcy 400 wyborców. Liczba ta może się jeszcze zmienić, ponieważ zgodnie z kalendarzem wyborczym, wyborcy mają czas na składanie wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania do 11 listopada.


(fot. arch. GZK Głusk)

Żyją zgodnie i szczęśliwie przez pół wieku (foto)

2014-10-20 15:19:21
"Prawdziwą miłość poznaje się nie po sile, lecz po czasie jej trwania". Znaczenie słów Ambrose'a Bierce'a doskonale rozumieją małżonkowie z gminy Głusk, którzy w miniony weekend obchodzili "Złote Gody". W sobotę 18 października jubilaci spotkali się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk w Dominowie, by wspólnie świętować 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego. W tym roku medale, przyznane przez prezydenta RP, dyplomy, kwiaty i upominki odebrało 20 par.

Podczas uroczystości, którą prowadziła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Janina Chyrzyńska, wręczali je wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Banach i Beata Chodorowska z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, która odczytała także list gratulacyjny od wojewody Wojciecha Wilka.

Oprócz gratulacji były życzenia doczekania w zdrowiu i spokoju kolejnych jubileuszy, okolicznościowy tort, symboliczna lampka szampana i tradycyjne "Sto Lat", a całość uzupełniła część artystyczna i zabawa przy dźwiękach muzyki w wykonaniu Kapeli Ludowej z Prawiednik.

Wśród gości spotkania, obok członków rodzin jubilatów, byli również: sekretarz województwa Artur Walasek, zastępca wójta gminy Głusk Urszula Paździor, dyrektor Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i radna Powiatu Lubelskiego Anna Grzywaczewska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alicja Juśkiewicz, dyrektor biura posła Henryka Smolarza Monika Zawada i proboszcz Parafii Św. Jakuba Większego Apostoła ksiądz Zbigniew Pietrzela.

"Złote Gody" świętowali wspólnie: Halina i Tadeusz Błachowie, Irena i Jan Bolibokowie, Zofia i Edmund Dekundy, Zofia i Adam Filowie, Józefa i Zenon Gęcowie, Krystyna i Jerzy Gęcowie, Leokadia i Sławomir Jadeszkowie, Wanda i Wiesław Kamińscy, Alina i Tadeusz Kolanowie, Wiesława i Marian Niedziałkowie, Helena i Henryk Pielachowie, Janina i Stanisław Płazowie, Barbara i Andrzej Raszkiewiczowie, Marianna i Wiesław Smagałowie, Anna i Bolesław Szybowie, Helena i Ryszard Szymańscy, Halina i Ryszard Szyszkowie, Zofia i Zbigniew Tomaszewscy, Irena i Ryszard Urbanowie oraz Zofia i Stanisław Zającowie.


(fot. UG Głusk)

50 lat OSP w Klinach (foto)

2014-10-15 17:40:53
Podwójną okazję do świętowania mieli w niedzielę 12 października mieszkańcy miejscowości Kliny w gminie Głusk. W miejscowości oficjalnie otwarto świetlice wiejską, a miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej obchodziła 50-lecie. Niedzielną uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny Matki Boskiej Siewnej w Wilczopolu, po której delegacje jednostek strażackich w asyście Orkiestry Dętej Gminy Jastków przeszły na plac przy świetlicy w Klinach. Tutaj odbyła się główna część jubileuszowych obchodów, którą poprowadziła zastępca wójta gminy Głusk Urszula Paździor, a uczestników uroczystości powitał wójt Jacek Anasiewicz.

Niedzielne obchody były okazją do składania gratulacji i życzeń, a także wręczenia odznaczeń i wyróżnień za dotychczasową służbę. "Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa" otrzymali Józef Gęca, Mieczysław Toruń, Kazimierz Kukuryk, Władysław Tylec i Zygmunt Krzywicki, a odznaki wzorowego strażaka odebrali Tomasz Kusak, Andrzej Opaliński, Kamil Opaliński, Adrian Podkowa, Wojciech Tylec i Arkadiusz Zalewski. Kolejnych 17 druhów otrzymało odznaczenia za wieloletnią służbę.

Uroczystość była połączona z oficjalnym otwarciem po remoncie miejscowej świetlicy, którą poświęcił proboszcz parafii w Wilczopolu ksiądz Robert Muszyński. Budynek, który został wyremontowany dzięki wsparciu środków unijnych, jest docieplony, ma nowe tynki, drzwi, wszystkie instalacje, a także wyposażenie. Środki na ten cel pochodziły m.in. z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które gmina pozyskała za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina".

W mniej oficjalnej części jubileuszu uczestnicy spotkania mogli skosztować polowej grochówki i kiełbasek z grilla, a najmłodsi pobawić się na dmuchanych zjeżdżalniach i posmakować słodkich frykasów. W części artystycznej wystąpiła orkiestra z Jastkowa, Kapela Ludowa z Prawiednik i młodzieżowy zespół wokalno-muzyczny.

Wśród gości byli: europoseł Krzysztof Hetman, który jest członkiem OSP w Prawiednikach, prezes oddziału wojewódzkiego związku Ochotniczych Straży Pożarnych i wicewojewoda lubelski Marian Starownik, prezes oddziału powiatowego, jednocześnie prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Wojciech Piekarczyk, sekretarz oddziału powiatowego Mieczysław Dziura, dyrektor biura oddziału wojewódzkiego Tadeusz Szyszko i prezes oddziału gminnego ZOSP w Głusku Bronisław Gęca.

OSP w Klinach powstała w 1964 roku, a jej założycielami byli: Michał Ścirka, Kazimierz Tylec, Bolesław Wójcik, Józefów Opaliński, Julian Krzywicki, Stanisław Samborski, Marian Tomala i Witold Tomala. W skład pierwszego zarządu weszli prezes Kazimierz Tylec, naczelnik Michał Ścirka, skarbnik Witold Tomala i sekretarz Józef Opaliński oraz Stanisław Samborski i Regina Wróbel. Do 1972 roku siedziba OSP znajdowała się w budynkach gospodarczych Stanisława Samborskiego, a potem w obiekcie, pełniącym jednocześnie funkcję strażnicy, świetlicy i sklepu. Na początku swojej działalności strażacy mieli do dyspozycji konny beczkowóz na żelaznych kołach z ręczną pompą. Pierwszy samochód pożarniczy został zakupiony w 1995 roku od strażaków ze Świdnika i służył do 2001 roku, gdy OSP w Klinach otrzymała kolejny pojazd. Oprócz udziału w akacjach gaśniczych w ciągu ostatnich 50 lat druhowie z OSP Kliny organizowali działalność kulturalną oraz z powodzeniem startowali w zawodach pożarniczo-gaśniczych. Obecnie w zarządzie zasiadają prezes Roman Samborski, wiceprezes Marek Tomala, skarbnik i naczelnik Dariusz Podkowa, zastępca naczelnika Łukasz Mordel i sekretarz Józefów Wróbel.


(fot. UG Głusk)

"Złoty" jubileusz OSP Kliny

2014-10-10 15:23:56
Ochotnicza Straż Pożarna w Klinach w gminie Głusk świętuje 50-lecie. Obchody jubileuszu odbędą się w niedzielę 12 października i będą połączone z oficjalnym otwarciem miejscowej świetlicy. Uroczystość rozpocznie się o 11.00 mszą świętą w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny Matki Boskiej Siewnej w Wilczopolu, po której delegacje jednostek strażackich przejdą na plac przy świetlicy w Klinach. Z okazji jubileuszu druhowie będą odbierać gratulacje i życzenia od zaproszonych gości, a także odznaczenia i wyróżnienia za dotychczasową służbę. "Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa" otrzymają Józef Gęca, Mieczysław Toruń, Kazimierz Kukuryk, Władysław Tylec i Zygmunt Krzywicki, a odznaki wzorowego strażaka odbiorą Tomasz Kusak, Andrzej Opaliński, Kamil Opaliński, Adrian Podkowa, Wojciech Tylec i Arkadiusz Zalewski. Kolejnych 17 druhów odbierze odznaczenia za wieloletnią służbę.

Około 13.30 rozpocznie się festyn integracyjny z zabawami dla dzieci i atrakcjami dla dorosłych, a publiczność swoimi występami będą bawić m.in. Orkiestra Dęta Gminy Jastków i Kapela Ludowa z Prawiednik.

Impreza odbędzie się przy świetlicy, która została wyremontowana dzięki wsparciu środków unijnych. Budynek został docieplony, ma nowe tynki, drzwi, wszystkie instalacje, a także wyposażenie. Prace kosztowały około 180 tysięcy złotych, z czego ponad połowa to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które gmina pozyskała za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina".


(fot. UG Głusk)

Sąsiedzkie pożegnanie lata w Prawiednikach (foto)

2014-09-30 12:45:30
Bieg o puchar wójta Gminy Głusk, zawody sprawnościowe i występy artystyczne. Tak w niedzielę 28 września żegnali lato uczniowie, rodzice i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach Organizatorzy imprezy, która była jednym z elementów projektu pod nazwą "Poznaj swojego sąsiada", zaprosili do wspólnej zabawy także mieszkańców okolicznych miejscowości oraz przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych.

Oficjalną część festynu, który poprzedziła msza święta w kościele w Żabiej Woli, otworzyli na placu szkolnym wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz i dyrektor PSP w Prawiednikach Aneta Duszyńska.

Potem odbył się otwarty bieg o Puchar Wójta, który był rozgrywany w kilku kategoriach. Wśród uczniów wygrał Bartłomiej Belniak, spośród uczennic najszybciej do mety dobiegła Dominika Gołąb, a w kategorii uczestników spoza szkoły zwyciężył Hubert Rogala.

Oprócz rywalizacji na świeżym powietrzu uczestnicy imprezy mogli też wykazać się swoimi umiejętnościami w turnieju sprawnościowym, który odbywał się w sali gimnastycznej. W rzucie beretem i żonglerce piłką najlepszy okazał się Kamil Stańko, hula-hop najlepiej kręciła Eliza Stachyra, w rzutach do kosza najskuteczniejszy był Marek Kałabunowski, a skoki na skakance wygrała Oliwia Gołąb.

Część artystyczna festynu, nad którym czuwała Beata Jeleniewska i członkowie samorządu uczniowskiego, była okazją do prezentacji zdolności scenicznych uczniów z Prawiednik i zaproszonych gości. Byli wśród nich muzycy z Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Henryczki" z Bychawy i dzieci ze szkoły podstawowej w Żabiej Woli w gminie Strzyżewice. Natomiast PSP Prawiedniki reprezentowali wokaliści i tancerze oraz grupa cheerleaderek. Publiczność bawiła też kapela z Prawiednik, a imprezę zakończyła zabawa z DJ-em.

Oprócz wójta Anasiewicza i dyrektor Duszyńskiej, uczestnikom zmagań sportowych kibicowali oraz występy artystów podziwiali m.in.: sekretarz województwa Artur Walasek i radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Henryk Dudziak, zastępca wójta gminy Głusk Urszula Paździor, sekretarz gminy Bogusław Kukuryk i dyrektor Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Anna Grzywaczewska, a także Sebastian Płonka z Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, strażacy, radni i sołtysi okolicznych sołectw.


(fot. PSP w Prawiednikach/UG Głusk)

Pożegnanie lata na nowym boisku

2014-09-27 10:27:14
Chociaż kalendarzowe lato skończyło się przed kilkoma dniami uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach pożegnają je w niedzielę 28 września. Dodatkowym powodem do świętowania będzie oficjalne otwarcie boiska wielofunkcyjnego, które powstało w ostatnich tygodniach, dzięki wsparciu resortu sportu. Organizatorzy festynu integracyjnego "Pożegnanie lata", który odbędzie się w ramach większego projektu pod nazwą "Poznaj swojego sąsiada", zaprosili do wspólnej zabawy nie tylko rodziców i nauczycieli, ale także przedstawicieli władz samorządowych oraz mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy na co dzień nie są bezpośrednio związani ze szkołą.

Festyn rozpocznie się o 13.00, a dwie godziny wcześniej poprzedzi go msza święta, która zostanie odprawiona w kościele w Żabiej Woli. Po oficjalnym otwarciu, na nowym boisku zaplanowano konkursy, zawody sportowe i bieg otwarty o Puchar Wójta Gminy Głusk, a w tym czasie na plenerowej scenie będą się odbywać występy artystyczne. Wśród wykonawców będą muzycy z Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Henryczki" z Bychawy, dzieci z zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej w Żabiej Woli w gminie Strzyżewice, a także wokaliści i tancerze ze szkoły oraz kapela z Prawiednik.

Całość uzupełnią harce na dmuchanych zjeżdżalniach, degustacja lokalnych przysmaków, loteria i zabawa z DJ-em.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Prawiednikach to ostatnia placówka oświatowa w gminie Głusk, która do tej pory nie miała boiska wielofunkcyjnego. Nowe, o wymiarach 18 x 31 metrów z nawierzchnią poliuretanową, jest przystosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego, piłkę ręczną i piłkę nożną. Cały teren jest ogrodzony i oświetlony oraz objęty systemem monitoringu. Budowa kosztowała około 245 tysięcy złotych, z czego 1/3 to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.


(fot. arch. UG Głusk)

Międzynarodowe poznawanie świata w ZS w Mętowie (foto)

2014-09-26 19:36:03
Uczniowie Zespołu Szkół w Mętowie w gminie Głusk mieli w kończącym się tygodniu niepowtarzalną okazję poznawania świata z najlepszych możliwych źródeł, czyli od obcokrajowców. Od poniedziałku 22 września część lekcji prowadzili studenci, którzy przyjechali do Mętowa w ramach projektu edukacyjnego AIESEC Polska pod nazwą "Global Citizen Schools".

ZS w Mętowie gościł dwie osoby - studentkę lingwistyki z Włoch Flavię Rocco i studenta inżynierii komputerowej Ismana Qui`a z Hong Kongu. Obydwoje prowadzili warsztaty dla uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Studenci w ciekawy i niestandardowy sposób opowiadali o kulturze, codziennych zwyczajach, tradycji, kuchni i ciekawostkach turystycznych swoich krajów. Uczniowie nauczyli się na przykład powitania w językach chińskim i włoskim oraz niełatwego włoskiego tańca ludowego z okolic Neapolu o nazwie "tarantella".

Wiedzą, którą zdobyli podczas tych spotkań mogli się wykazać w piątek 26 września, podczas obchodów Europejskiego Dnia Języków. Podczas quizu, który przygotowała i poprowadziła Flavia, młodzi słuchacze pokazali, że bardzo dobrze pamiętają omawiane wcześniej tematy i bez problemów odpowiadali na pytania m.in. o zabytki, nazwy posiłków i pory ich spożywania, a nawet dane geograficzne niektórych miast. - Wiedza to jedno, ale do niewątpliwych zalet projektu należy zaliczyć także różnorodność zajęć i fakt, że poprzez udział w tych nietypowych lekcjach niektórym uczniom udało się przełamać barierę językową - podsumowują opiekunowie grup.

Spotkanie, będące podsumowaniem mijającego tygodnia w ZS w Mętowie i wszystkie prezentacje, dotyczące poszczególnych krajów, zostały przygotowane samodzielnie przez uczniów w języku angielskim. Każda klasa biorąca udział w tym wydarzeniu otrzymała specjalny dyplom z dedykacją od zagranicznych gości, a rodziny, w których mieszkali cudzoziemcy, otrzymały podziękowania za gościnę.


(fot. ZS w Mętowie)

Festyn ziemniaczany w Kalinówce (foto)

2014-09-23 21:47:51
Ziemniak był motywem przewodnim festynu pod hasłem "Poznaj swojego sąsiada", który w sobotę 20 września odbył się w Kalinówce w gminie Głusk. Impreza, zorganizowana na placu przy miejscowej szkole, była połączona z dorocznym "Świętem pieczonego ziemniaka" i to on był "bohaterem" wszystkich gier i zabaw. Wśród konkurencji rozgrywanych przy żywym dopingu publiczności, znalazły się rzut ziemniakiem do koszyka, bieg z ziemniakiem i obieranie ziemniaków. Duża popularnością wśród najmłodsi uczestników festynu cieszyła się też możliwość wykonania pamiątkowej fotografii... z ziemniakiem.

W części artystycznej imprezy zaprezentował się zespół ludowy "Mały Głusk" oraz uczniowie Zespołu Szkół w Kalinówce.

Gośćmi festynu byli m.in.: sekretarz województwa lubelskiego Artur Walasek, wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz i zastępca wójta Urszula Paździor, dyrektor Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Anna Grzywaczewska oraz radni i sołtysi okolicznych sołectw.

Tegoroczne "Święto pieczonego ziemniaka" w Kalinówce było współfinansowane ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina".


(fot. organizatorzy)

Atrakcje dla najmłodszych (foto)

2014-09-21 08:38:05
Najmłodsi mieszkańcy gminy Głusk mają do dyspozycji trzy nowe place zabaw. W ostatnich tygodniach powstały one w Prawiednikach, Majdanie Mętowskim i Wólce Abramowickiej. Plac w Prawiednikach został przygotowany przy budynku miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w sąsiedztwie przedszkola "Tajemniczy Las". Dzieci mają w tym miejscu m.in.: huśtawki, bujak sprężynowy, a także zestawy zabawowe z wieżą i zjeżdżalnią oraz podestem wspinaczkowym. Wysypany żwirem plac jest obsiany trawą i ogrodzony, a wokół są ławki oraz chodniki z kostki brukowej.

Wszystko kosztowało ponad 50 tysięcy złotych, z czego 25 tysięcy Gmina Głusk pozyskała z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina".

Podobne obiekty powstały przy świetlicy wiejskiej w Majdanie Mętowskim i w sąsiedztwie domu weselnego w Wólce Abramowickiej. W obydwu przypadkach place są wyposażone w huśtawki, zestaw zabawowy z wieżą, zjeżdżalnią i podestem wspinaczkowym, piaskownicę i drabinki.

Koszt każdego z tych obiektów to około 10 tysięcy złotych, które w całości pochodzą z budżetu gminy Głusk.


(fot. UG Głusk)

Radni o planie zagospodarowania i nowych drogach

2014-09-18 16:20:21
Mieszkańcy Mętowa w gminie Głusk będą mieć łatwiejszy dojazd do swoich zabudowań. Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 18 września radni zmienili plan zagospodarowania przestrzennego, by w ten sposób umożliwić w przyszłości budowę drogi. - O wprowadzenie tych zmian postulowali sami mieszkańcy, którzy teraz jeszcze jakoś sobie radzą, korzystając m.in. z dróg prywatnych. Zdecydowanie gorsza sytuacja z dojazdem jest zimą oraz jesienią i wiosną, gdy jest bardzo mokro i grząsko. Zmiana planu umożliwi dojazd do nowych zabudowań od strony pól, ale na decyzje w sprawie samej budowy drogi trzeba jeszcze poczekać - mówi wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz.

Podczas czwartkowej sesji radni zgodzili się też na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na przygotowanie dokumentacji przebudowy drogi w Abramowicach Prywatnych, która jest przedłużeniem ul. Zorza w Lublinie. - Powiat chce zrealizować tę inwestycję w przyszłym roku, korzystając ze środków unijnych. Gmina przekaże na opracowanie dokumentacji 70 tysięcy złotych - dodaje wójt Anasiewicz.

Zgodnie z sugestiami mieszkańców Kalinówki radni zgodzili się na nadanie nazwy jednej z dróg wewnętrznych. Po uprawomocnieniu się tej decyzji będzie to ul. Platanowa.


(fot. arch. GZK Głusk)
 
Start
Księga Gości
Monitor Polski
Dziennki Ustaw
Mapa gminy Głusk
 thumb_mapa1.jpg

Nowe Centrum Gminy
logo_1.jpg
Podłączenia Kanalizacyjne

koparka.jpgProcedura podłączenia do sieci kanalizacyjnej we własnym zakresie

Wybory
ankieta-190x142.jpg
BIP

bip-logo.gif

Archiwalny BIP

Centrum Kultury i Promocji Gminy
logo ckip.jpg
Jak dojechać do Nowej Siedziby
mapa dojazdowa.jpg
Gmina Głusk w Mediach
filmy.jpg
Rodzina 3+
duza rodzina.png
Regionalna Karta Duzej Rodziny
karta01.jpg
Gazetka Gminna
glusk_gazetka_nr 22 czerwiec 2014-page1.png
IAS LUBELSKIE

ias_logo2.png

Informacyjna Agencja Samorządowa

GZK Głusk
logo_gzk.png
Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu
logo1.jpg
INFORMACJA

solar_1.jpg

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych

Turystyka
button.jpg
Ankieta
kedit_maly.png 
Położenie

mapa-main.gif

NFOŚiGW

logo_kolor_z_nazwa_duze.jpg


WFOŚ
indeks.jpg